Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 30/04/2018 ĐẾN 06/05/2018

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 30/04/2018 ĐẾN 06/05/2018

Ngày đăng: 02/05/2018 (Lượt xem: 227)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
30/04/2018
1 18h00 – 21h00 MC 111 NGHỈ LỄ     VIETSKILL  
THỨ 3
01/05/2018
2 18h00 – 21h00 MC 112 NGHỈ LỄ     VIETSKILL  
THỨ 4
02/05/2018
3 18h00 – 21h00 MC 111 KĨ NĂNG DCT MC LAN HƯƠNG HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 5
03/05/2018
4 16h45 – 19h15 CHỮA NGỌNG
N28
THỰC HÀNH
BUỔI 9
TRÁNG THÚY   THÁI NGUYÊN  
5 18h00 – 21h00 MC 112 TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
LUÂN VIETSKILL NAM
THỨ 6
04/05/2018
6 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG N29 THỰC HÀNH
BUỔI 9
THÙY LINH HUYỀN VIETSKILL  
THỨ 7
05/05/2018
7 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 2
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL  
8 14h00 – 16h30 N137 (4 – 6 T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HUYỀN VIETSKILL  
9 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG LỚN THỰC HÀNH
BUỔI 6
GV
PHƯƠNG THẢO
HUYỀN VIETSKILL  
CHỦ NHẬT
06/05/2018
10 08h30 – 11h00 N135 (6 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU DƯƠNG VIETSKILL M.ANH
11 08h30 – 11h00 N133
KĨ NĂNG SỐNG
(LAUREATE 3)
GIÁO DỤC
TƯ DUY THẨM MỸ
VỀ ÂM NHẠC
GV KHÁNH HÒA HUYỀN HÀNG BÀI  
12 8h30 – 11h00 MC 110, 111 HOẠT NÁO MC ĐỒNG LINH THANH HƯƠNG
PHƯỢNG
CÔNG VIÊN M.ANH
13 14h00 – 16h30  N132 (10 – 16T)
N134 (6 – 9T)
NGHỈ        
14 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
YẾN CHI   ĐÔNG ANH  
15 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N30
THỰC HÀNH
BUỔI 6
TRÁNG THÚY HUYỀN TRANG ECOPARK  
16 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA HUYỀN TRANG ECOPARK  
17 14h00 – 16h30 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
TALKSHOW MC
DƯƠNG HUYỀN
THANH HƯƠNG SOLID  
18 18h00 – 20h30 N138 (10 – 16T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC BẢO AN PHƯỢNG VIETSKILL THÀNH