Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 26/03/2018 ĐẾN 01/04/2018

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 26/03/2018 ĐẾN 01/04/2018

Ngày đăng: 26/03/2018 (Lượt xem: 227)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 3

27/03/2018

1

18h00 – 21h00

MC 110

BIÊN TẬP

NỘI DUNG

MC

NGUYÊN ANH

LUÂN

VIETSKILL

 

THỨ 4

28/03/2018

2

18h00 – 21h00

MC 111

NHẬP MÔN MC

MC THANH MAI

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

HUYỀN

THỨ 5

29/03/2018

3

18h00 – 21h00

MC 110

TALKSHOW

MC LÊ ANH

HÀ TRANG

VIETSKILL

HUYỀN

THỨ 6

30/03/2018

4

18h00 – 20h00

CHỮA NGỌNG N29

THỰC HÀNH

BUỔI 4

TRÁNG THÚY

HUYỀN

VIETSKILL

 

THỨ 7

31/03/2018

5

08h30–10h30

CHỮA NGỌNG

N28

THỰC HÀNH

BUỔI 10

TRÁNG THÚY

HUYỀN

VIETSKILL

 

6

14h00 – 16h30

N137 (4  - 7T)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

HUYỀN

CHỦ NHẬT

01/04/2018

7

08h30 – 11h00

N135 (6 – 10T)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

YẾN CHI

DƯƠNG

VIETSKILL

 

8

8h30 – 11h00

N133

KĨ NĂNG SỐNG

(LAUREATE 3)

VĂN HÓA

CÁC QUỐC GIA

ĐIỂM ĐẾN DU HỌC

MC THANH MAI

HUYỀN

HÀNG BÀI

 

9

8h30 – 11h00

 N132 (10 – 16T)

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG GHI HÌNH

MC HÀ THU

HUYỀN TRANG

VICTORY

 

10

08h30 – 11h00

N15

ĐÔNG ANH

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

 

ĐÔNG ANH

 

11

09h00 – 11h00

CHƯA NGỌNG

N30

THỰC HÀNH

BUỔI 3

TRÁNG THÚY

LUÂN

ECOPARK

 

12

14h00 – 16h30

N134 (6-9T)

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG GHI HÌNH

MC HÀ THU

HOÀI ANH

VIETSKILL

M.ANH

13

14h00 – 16h30

N136 (7 – 12T)

TIMES CITY

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

THANH HƯƠNG

SOLID

 

14

18h00 – 20h30

N137 (10 – 16T)

NHẬP MÔN MC

MC THANH MAI

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

NAM