Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Lễ thi tốt nghiệp năm 2013

Lễ thi tốt nghiệp năm 2013
Số lượng ảnh: 33 ảnh
Ngày đăng : 23/06/2013 ( Lượt xem: 1518)
KHAI GIẢNG LỚP MÚA

KHAI GIẢNG LỚP MÚA
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 24/02/2013 ( Lượt xem: 772)
BUỔI HỌC HOẠT NÁO LỚP MC 28 & LỚP MC NHÍ

BUỔI HỌC HOẠT NÁO LỚP MC 28 & LỚP MC NHÍ
Số lượng ảnh: 40 ảnh
Ngày đăng : 15/02/2013 ( Lượt xem: 1612)
Lớp MC nhí nâng cao

Lớp MC nhí nâng cao
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 06/12/2012 ( Lượt xem: 829)
LỚP MC 24 MÔN HỌC HOẠT NÁO

LỚP MC 24 MÔN HỌC HOẠT NÁO
Số lượng ảnh: 22 ảnh
Ngày đăng : 27/11/2012 ( Lượt xem: 1680)
AlBUM ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP 25/04/2012

AlBUM ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP 25/04/2012
Số lượng ảnh: 37 ảnh
Ngày đăng : 25/09/2012 ( Lượt xem: 2086)
ALBUM ẢNH ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 40 ảnh
Ngày đăng : 24/09/2012 ( Lượt xem: 1885)
ALBUM ẢNH VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 57 ảnh
Ngày đăng : 18/09/2012 ( Lượt xem: 3008)
AlBUM ẢNH BUỔI TỪ THIỆN LỚP MC NHÍ NGÀY 29/07/2012

AlBUM ẢNH BUỔI TỪ THIỆN LỚP MC NHÍ NGÀY 29/07/2012
Số lượng ảnh: 51 ảnh
Ngày đăng : 17/09/2012 ( Lượt xem: 2395)
ALBUM ẢNH VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 47 ảnh
Ngày đăng : 17/09/2012 ( Lượt xem: 2921)
ALBUM ẢNH GIẢNG VIÊN MC

ALBUM ẢNH GIẢNG VIÊN MC
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 15/12/2011 ( Lượt xem: 4681)