Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC Nhí N118, N119 Vietskill

Khóa MC Nhí N118, N119 Vietskill
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 124)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 99 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 99 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 118)
Khóa MC nhí N114, N116, N117 Vietskill

Khóa MC nhí N114, N116, N117 Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 128)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 98 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 98 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 126)
Khóa MC Nhí N112, N113 Vietskill

Khóa MC Nhí N112, N113 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 127)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 96 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 96 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 124)
Khóa MC Nhí N109, N110, N111 Vietskill

Khóa MC Nhí N109, N110, N111 Vietskill
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 260)
Khóa MC chuyên nghệp MC 97 Vietskill

Khóa MC chuyên nghệp MC 97 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 115)
Khóa MC Nhí N106, N107, N108 Vietskill

Khóa MC Nhí N106, N107, N108 Vietskill
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 106)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 95 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 95 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 102)
Khóa MC Nhí N103, N104, N105 Vietskill

Khóa MC Nhí N103, N104, N105 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 118)
Khóa MC nhí N100, N101, N102 Vietskill

Khóa MC nhí N100, N101, N102 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 103)

Khóa MC nhí N97, N98, N99 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 101)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 87, MC 88, MC 89 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 87, MC 88, MC 89 Vietskill
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 114)
Khóa MC Nhí N82, N83, N84 Vietskill

Khóa MC Nhí N82, N83, N84 Vietskill
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 126)
MC trường quay Vietskill

MC trường quay Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 120)
KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 101)
KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 115)
Khóa MC nhí N88 Vietskill

Khóa MC nhí N88 Vietskill
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 116)
Khóa MC nâng cao NC07 Vietskill

Khóa MC nâng cao NC07 Vietskill
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 140)