Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC Nhí N109, N110, N111 Vietskill

Khóa MC Nhí N109, N110, N111 Vietskill
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 197)
Khóa MC chuyên nghệp MC 97 Vietskill

Khóa MC chuyên nghệp MC 97 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 81)
Khóa MC Nhí N106, N107, N108 Vietskill

Khóa MC Nhí N106, N107, N108 Vietskill
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 77)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 95 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 95 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 74)
Khóa MC Nhí N103, N104, N105 Vietskill

Khóa MC Nhí N103, N104, N105 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 83)
Khóa MC nhí N100, N101, N102 Vietskill

Khóa MC nhí N100, N101, N102 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 73)

Khóa MC nhí N97, N98, N99 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 76)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 87, MC 88, MC 89 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 87, MC 88, MC 89 Vietskill
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 81)
Khóa MC Nhí N82, N83, N84 Vietskill

Khóa MC Nhí N82, N83, N84 Vietskill
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 93)
MC trường quay Vietskill

MC trường quay Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 86)
KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 72)
KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 85)
Khóa MC nhí N88 Vietskill

Khóa MC nhí N88 Vietskill
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 79)
Khóa MC nâng cao NC07 Vietskill

Khóa MC nâng cao NC07 Vietskill
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 97)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 94 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 94 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 72)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 92, MC 93 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 92, MC 93 Vietskill
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 94)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 90, MC 91 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 90, MC 91 Vietskill
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 94)
Khóa MC nhí N130 Laureate

Khóa MC nhí N130 Laureate
Số lượng ảnh: 22 ảnh
Ngày đăng : 18/12/2017 ( Lượt xem: 132)
Khóa MC Nhí N129 TIME CITY

Khóa MC Nhí N129 TIME CITY
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 18/12/2017 ( Lượt xem: 88)
Khóa chữa ngọng Vietskill

Khóa chữa ngọng Vietskill
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 29/11/2017 ( Lượt xem: 179)