Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Lớp MC Nhí 154 Vietskill

Lớp MC Nhí 154 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 98)
Khóa MC nhí N145 Vietskill (7 - 10T)

Khóa MC nhí N145 Vietskill (7 - 10T)
Số lượng ảnh: 16 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 55)
Khóa MC nhí N144 Vietskill (11 - 15T)

Khóa MC nhí N144 Vietskill (11 - 15T)
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 82)
KHÓA MC NHÍ N143 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N143 Vietskill
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 72)
KHÓA MC NHÍ N142 VIETSKILL (10-15T)

KHÓA MC NHÍ N142 VIETSKILL (10-15T)
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 61)
KHÓA MC Chuyên nghiệp MC 113 VIETSKILL

KHÓA MC Chuyên nghiệp MC 113 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 59)
KHÓA ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN NHÍ DV01 VIETSKILL

KHÓA ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN NHÍ DV01 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 12/06/2018 ( Lượt xem: 117)
KHÓA MC NHÍ N141 VIETSKILL (4-7T)

KHÓA MC NHÍ N141 VIETSKILL (4-7T)
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 07/06/2018 ( Lượt xem: 64)
KHÓA MC NHÍ N140 VIETSKILL

KHÓA MC NHÍ N140 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 07/06/2018 ( Lượt xem: 57)
Khóa MC Chuyên nghiệp MC112 Vietskill

Khóa MC Chuyên nghiệp MC112 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 07/06/2018 ( Lượt xem: 53)
Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N138 Vietskill

Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N138 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 05/06/2018 ( Lượt xem: 66)
KHÓA MC NHÍ N137 VIETSKILL (4 - 7T)

KHÓA MC NHÍ N137 VIETSKILL (4 - 7T)
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 05/06/2018 ( Lượt xem: 60)
Khóa học MC nhí - Kĩ năng sống N135 Vietskill

Khóa học MC nhí - Kĩ năng sống N135 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 62)
Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N134 Vietskill

Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N134 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 53)
KHÓA MC CHUYÊN NGHIỆP MC 111 VIETSKILL

KHÓA MC CHUYÊN NGHIỆP MC 111 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 57)
LỚP MC NHÍ N132 VIETSKILL (12 - 16T)

LỚP MC NHÍ N132 VIETSKILL (12 - 16T)
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 54)
 Lễ trao giải Young MC Talent Online 2018 - Tết cổ truyền trong em.

Lễ trao giải Young MC Talent Online 2018 - Tết cổ truyền trong em.
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 60)
Khóa MC N130 Laureate

Khóa MC N130 Laureate
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 76)
Khóa MC Chuyên nghiệp 110 Vietskill

Khóa MC Chuyên nghiệp 110 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 57)
Lớp MC N128-129 Vietskill

Lớp MC N128-129 Vietskill
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 62)