Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Nếu coi doanh nghiệp là một cơ thể sống, thì văn hóa doanh nghiệp là xương sống để gắn kết từng phần của cơ thể ấy. Cơ thể có thể hơi gầy, có thể hơi béo, có thể hoàn toàn cân đối, song chỉ khi xây dựng được một nền văn hóa doanh nghiệp tốt, nó mới có thể phát triển bền vững, nếu không, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ bị… loãng xương. Lúc đó, chỉ cần chạy nhảy hơi nhiều, hoặc bị ngã, hoặc bị ai đó xô vào, hoặc thậm chí… gió thổi, nó cũng rời ra thành từng mảng.
Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã từng bước hình thành nên những nét văn hoá doanh nghiệp đặc sắc mang màu sắc riêng của Hàn Quốc với các nội dung chủ yếu sau đây: