Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIETSKILL TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIETSKILL TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 18/08/2017 (Lượt xem: 861)
Ca – nhạc sĩ Sĩ Luân, Đạo diễn Quốc Thảo, Đạo diễn - Diễn viên Tiết Cương, MC – giảng viên Thảo Nguyên, MC Rubi Nhi, MC Mi Lê ... là những giảng viên nổi tiếng trên truyền trong nhiều vai trò khách nhau, cơ bề dày kinh nghiệm trong đào tạo MC chuyên nghiệp.Slide1.PNG


Slide2.PNG


Slide3.PNG


Slide4.PNG


Slide5.PNG


Slide13.PNG


Slide14.PNG


Slide15.PNG


Slide16.PNG


Slide17.PNG


Slide18.PNG


Slide19.PNG


Slide20.PNG


Slide21.PNG


Slide22.PNG


Slide23.PNG


Slide24.PNG


Slide25.PNG


Slide26.PNG


Slide27.PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (1).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (2).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (3).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (4).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (5).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (6).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-VIETSKILL-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (7).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (1).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (2).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (3).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (4).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM (1).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (5).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (6).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (8).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM  (9).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (1).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (2).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (3).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (4).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (5).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (6).PNG

DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM-P2 (7).PNGDAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(1).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(2).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(3).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(4).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(5).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(6).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(7).PNG


DAO-TAO-MC-CHUYEN-NGHIEP-MC-NHI-GIANG-VIEN-VIETSKILL-TPHCM -HT(8).PNGCác bài liên quan