Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
0165 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
0166 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số video: 71
(Ngày đăng: 17/05/2018 - Lượt xem: 115076)
MUSIC FOR KID MC NHÍ YẾN CHI
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 204
BẢN TIN THỂ THAO
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 168
BẢN TIN THỂ THAO
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 165
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 0